AUSTATUD KLIENDID JA PARTNERID.

OKTOOBRI KUU JOOKSUL KOLIME UUDE KONTORISSE. KOLIMISE KÄIGUS VÕIB ESINEDA TÕRKEID E-POSTIGA. KUI TE EI SAA TAGASISIDET - VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST TELEFONI TEEL.

INFO UUENDUSTEST LEIATE MEIE KODULEHEL.

VABANDAME EBAMUGAVUSTE PÄRAST.

NB ! Alates 25.04.2016 Gaasikasutuskoolituse OÜ on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks täienduskoolituse ja personali sertifitseerimise osas.

NB! Sertifitseeritud isikut! Kõiki andmeid oma pädevusest vaadake Tehnilise Järelevalve infosüsteemist. http://www.tja.ee/e-teenused

Koolituse aeg oleneb osalejate registreerimise arvust (minimaalne rühm 8 inimest)     (registreerimine - vabas vormis gkk@gkk.ee  vene või eesti keeles)  Võimalik koolitus väiksemale grupile- küsige hinnapakkumist.                                                                                    

Koolituse läbiviimise koht* -Tallinn     * - Ida-Virumaa (me asume - kaart)

 

Gaasikasutuskoolituse OÜ pakub Teile järgmised kursused:


!Täienduskoolitus peab olema läbitud viimase kolme aasta jooksul enne resertifitseerimise taotluse esitamist.

Nr.

KUUPÄEV                  

KEEL      

             KOOLITUSE NIMETUS                             

REGISTREERINUTE ARV
1.   GAASITÖÖDE PROJEKTEERIMINE  registreeri gkk@gkk.ee

1.1.


1.2.

 komplekteerimisel 

  
komplekteerimisel  

eesti *


vene *
Gaasitööde projekteerimine

    1


    3


2.   MAA-, BIO- JA TÖÖSTUSGAASIPAIGALDISED  

2.1.


2.2.


2.3

 

     24-26.10.2017 eesti Tallinn


  
komplekteerimisel 
 vene Tallinn   

 

 


eesti *


vene *


vene *

Maa-, bio- ja tööstusgaasipaigaldiste kasutamise järelevaataja, gaasitöid vastutav ning vahetult tegev isik

 

   16


  6

8

2.4.


2.5

       komplekteerimisel
   
eesti Tallinn

  
 


  komplekteerimisel
   
vene Tallinn

  komplekteerimisel
eesti *

vene * *
Maa-, bio- ja tööstusgaasipaigaldiste  käitaja 

   

15     1/ 0

 

3.   VEDELGAASIPAIGALDISED  

3.1.


3.2

   komplekteerimisel 
Tallinn  

 

Ida-Virumaa komplekteerimisel  

eesti *


vene * *
Vedelgaasipaigaldiste kasutamise järelevaataja, gaasitöid vastutav ning vahetult tegev isik

   0


    1/ 1


3.3. komplekteerimisel

eesti *

vene * *

Vedelgaasipaigaldiste käitaja

   1

0 /0

4.   SURVESEADMED  
4.1. komplekteerimisel vene   Meditsiinigaasisüsteemi kasutamise järelevaataja
    0

4.2.

4.3.

 

komplekteerimisel
   
  Tallinn


 komplekteerimisel
vene

eesti


vene * *
Surveseadme kasutamise jarelevaataja ja surveseadme töid vastutav ning vahetult tegev isik, surveseadmetöid projekteerimine (tegev isik)

   6


     3/2

4.4.


4.5.

 


  komplekteerimisel
   
eesti Tallinn
 

 


 komplekteerimisel

 Tallinn   vene

 
komplekteerimisel

Ida-Virumaa  vene

eesti


vene * *
Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator)

    3


    1 / 4


5.     MASINAD  
 

5.1.

___

5.2.

komplekteerimisel

__________________

 11-12.10.2017 Ida-Virumaa

eesti

_____

vene**

Masina kasutamise jarelevaataja ja masinatöid vastutav ning vahetult tegev isik, masinatöid projekteerimine (tegev isik)

2

__________________

1/6

5.3.

___

5.4.

komplekteerimisel

___________________

komplekteerimisel

 

eesti

_____

vene**

Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija)

0

___________________

1/4

6.   PÜSILIITED  
6.1.

komplekteerimisel

Ida-Virumaa vene

 

vene* 

Mittepurustav kontroll NDT (visuaalne mõõtmise meetod UUS!

vastavalt EN ISO 9712 : 2012 (Industrial sector 2 (c, f, w, t, wp) - pre- and in-cervice testing which includes manufacturing) + surveseadme Euroopa Direktiiv

 5

6.2.


6.3.

komplekteerimisel


  komplekteerimisel 

vene * * 


eesti  

UUED NÕUDED vastavalt Eesti Gaasiliidu juhendile G2-1 : 2013

"Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine"

Plasttorustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus)

    0/0


    0


6.4. komplekteerimisel  eesti - vene * *

SEMINAR SAKSA FIRMA VIEGA 

TEEMA: Vasktorude ühendusüsteem mõeldud spetsiaalselt küttegaasiseadmete paigaldamiseks, samuti kütteõli torustiku jaoks.          Seminari viib läbi Viega esindaja Baltikumis hr Guntis Argalis vene keeles. Seminarile on liisatud eesti keelne instruksioon.

 0

0/0

6.5. komplekteerimisel eesti

SEMINAR REMS tehase esindajaga Eestis hr. Vahur Hillep                    TEEMA: Vasest maa- ja vedelgaasi sisepaigaldiste ühendamine pressliidetega.

    0
6.8. komplekteerimisel vene * * Tuletööde tuleohutuse nõuded
   0/ 0
7.   MUUD  
7.1. komplekteerimisel vene * * Suitsutoru paigaldamise nõuded     0
7.2. komplekteerimisel  vene * * Keskkonnatehnika lukksepp      0
7.3. komplekteerimisel vene UUS!!! Tellingutel töötavate isikute ohutusnõuded