JÄRGMISED KOOLITUSED

Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid

Algus: 17.10.2018 - Lõpp: 18.10.2018

Asukoht: Tallinn (vene keeles)

Küttegaasipaigaldise (maa-, bio- ja tööstusgaas) käitaja

Algus: 22.10.2018 - Lõpp: 23.10.2018

Asukoht: Tallinn (eesti keeles)

Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid

Algus: 29.10.2018 - Lõpp: 31.10.2018

Asukoht: Tallinn (eesti keeles)

Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid

Algus: 05.11.2018 - Lõpp: 07.11.2018

Asukoht: Tallinn (eesti keeles)