JÄRGMISED KOOLITUSED

Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid

Algus: 02.05.2018 - Lõpp: 04.05.2018

Asukoht: Tallinn (vene keeles)

Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid

Algus: 08.05.2018 - Lõpp: 10.05.2018

Asukoht: Ida-Virumaa (vene keeles)