JÄRGMISED KOOLITUSED

Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid

Algus: 02.05.2018 - Lõpp: 04.05.2018

Asukoht: Tallinn (vene keeles)

Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid

Algus: 08.05.2018 - Lõpp: 10.05.2018

Asukoht: Ida-Virumaa (vene keeles)

Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid

Algus: 16.05.2018 - Lõpp: 18.05.2018

Asukoht: Tallinn (eesti keeles)

Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid

Algus: 22.05.2018 - Lõpp: 24.05.2018

Asukoht: Tallinn (eesti keeles)

Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid

Algus: 29.05.2018 - Lõpp: 31.05.2018

Asukoht: Ida-Virumaa (vene keeles)

PE torustike ehitamine

Algus: 31.05.2018 - Lõpp: 01.06.2018

Asukoht: Tallinn, Kopli 96 (vene keeles)