Kinnitatud 15.08.2018.a.

Gaasikasutuskoolituse OÜ poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 01.09.2018.a.

Nr. KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind
(ilma km)
 Küttegaasi valdkond
1. Küttegaasitööde projekteerimine 45 600 €
2. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 6 120 €
3. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 6 120 €
4. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 12 250 €
5. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 12 250 €
6. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
7. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 18 325 €
8. Küttegaasipaigaldise käitaja 24 350 €
9. Vedelgaasipaigaldiste käitaja – LPG  (balloni tankija, vahetaja, metallide lõikaja-keevitaja) 16 300 €
10. Küttegaasipaigaldise käitaja 12 250 €
11. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 12 250 €
 Surveseadme valdkond
12. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 6 120 €
13. Meditsiinigaasisüsteemi kasutamise ja meditsiinigaasisüsteemi tööde tegemise tehnilised normid 6 120 €
14. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 12 250 €
15. Meditsiinigaasisüsteemi kasutamise ja meditsiinigaasisüsteemi tööde tegemise tehnilised normid 12 250 €
16. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
17. Surveseadmetööde projekteerimine 24 475 €
18. Meditsiinigaasisüsteemi kasutamise ja meditsiinigaasisüsteemi tööde tegemise tehnilised normid 18 325 €
19. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 45 600 €
 Masina valdkond
20. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 6 120 €
21. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 12 250 €
22. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
23. Masinatööde projekteerimine 24 475 €
24. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 18 325 €
25. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 12 250 €
 Püsiliided
26. Mittepurustav kontroll NDT (visuaalne mõõtmise meetod) vastavalt EN ISO 9712 : 2012 (Industrial sector 2 (c, f, w, t, wp) – pre- and in-cervice testing which includes manufacturing) + surveseadme Euroopa Direktiiv (lisa maksumus) 45 1200 €
27. Plasttorustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 20 350 €
28. VIEGA süsteemide ehitamine 6 150 €
29. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 150 €
30. Tellingutel töötavate isikute ohutusnõuded 8 150 €
 Muud
31. Suitsutoru paigaldamise nõuded 12 200 €
32. Keskkonnatehnika lukksepp 45 600 €
33. Koolitusetunnistuse dublikaat   50 €
!!! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinnat eeldab lähetuskulu !!!
 
Nr. PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma km)
1. Gaasitöid tegev isik 100 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100 €
3. Surveseadme tööd tegev isik 100 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100 €
5. Masinatöid tegev isik 100 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 100 €
7. Isiku resertifitseerimine 100 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 50 €
9. Kordus pädevuseksam 75 €