Kinnitatud 15.10.2018.a.

Gaasikasutuskoolituse OÜ poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 01.11.2018.a.

Nr. KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind
(ilma km)
 Küttegaasi valdkond
1. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
2. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
3. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
4. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
5. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
6. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
7. Küttegaasipaigaldise käitaja 24 475 €
8. Vedelgaasipaigaldiste käitaja – LPG  (balloni tankija, vahetaja, metallide lõikaja-keevitaja) 24 475 €
9. Küttegaasipaigaldise käitaja 16 275 €
10. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 275 €
 Surveseadme valdkond
11. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
12. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
13. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
14. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 45 600 €
 Masina valdkond
15. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
16. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
17. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
18. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 24 475 €
19. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 275 €
Püsiliided
20. Mittepurustav kontroll NDT (visuaalne mõõtmise meetod) vastavalt EN ISO 9712 : 2012 (Industrial sector 2 (c, f, w, t, wp) – pre- and in-cervice testing which includes manufacturing) + surveseadme Euroopa Direktiiv (lisa maksumus) 45 1200 €
21. Plasttorustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 350 €
22. VIEGA süsteemide ehitamine 8 175 €
                                                     Muud
23. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 150 €
24 Tellingutel töötavate isikute ohutusnõuded 8 150 €
25 Koolitusetunnistuse dublikaat   50 €
!!! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinnat eeldab lähetuskulu !!!
 
Nr. PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma km)
1. Gaasitöid tegev isik 100 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100 €
3. Surveseadme tööd tegev isik 100 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100 €
5. Masinatöid tegev isik 100 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 100 €
7. Isiku resertifitseerimine 100 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 50 €
9. Kordus pädevuseksam 75 €