NDT

Mittepurustav kontroll (MPK)

Mittepurustav kontroll on ette nähtud toodete ja materjalide kontrolliks neid kahjustamata. Mittepurustava kontrolli meetodid jagunevad pinna- ja mahumeetoditeks. Pinnameetodid on sobilikud defektide avastamiseks toodete pinnal või pinna läheduses, mahumeetodid katseobjektide sisemiste defektide avastamiseks. Oma loomuselt omavad pinnadefektid kriitilist mõju toodete tööeale, kuna reeglina väsimuspurunemine saab alge just pinnadefektist, kuid samas ei tohiks alahinnata ka materjalisiseseid defekte. Kuna enamus defekte jääb lihtsal visuaalsel vaatlusel sageli avastamata on mõttekas parandada nende avastamise tõenäosust kasutades paralleelselt ka muid MPK meetodeid: kapillaar- ja magnetpulberkontroll, mahumeetoditest ultrahelikontroll. MPK ise on teatud kindlate tegevuste loogiline jada, mis koosneb kontrolliprotseduurist, kontrolli käigus tekkinud indikatsioonide tüübi ja suuruse hinnangu andmisest vastavalt ettemääratud aktsepteerimispiirile, hinnagu andmine toote kui terviku vastavuse või mittevastavuse kohta, kontrolli tulemuste fikseerimine katseprotokollis. Kontrolli edukas läbiviimiseks on vajalikud ka teatud nõuded nii kontrolliobjektile kui ka keskkonnale. Kontrolliobjekti pinna puhtus, siledus, temperatuur ja ligipääs peavad olema tagatud piisaval määral. Kõigi pinnameetodite puhul on vajalik katseobjekti pinna piisav valgustatus (vähemalt 500 lx). Katsetuskeskkonnale on esitatud nõuded temperatuuri, ventilatsiooni ja puhtuse osas. Lisanõudeks võib lugeda ka välise vooluallika kasutamisvõimalust.

 

Mittepurustava kontrolli meetodid on:

Magnetic Particle Testing (MT) « magnetosakestemeetod »

Liquid Penetrant Testing (PT) « kapillaarmeetod »

Radiographic Testing (RT) « raadiolainemeetod »

Ultrasonic Testing (UT) « ultraheliline defektoskoopia »

Electromagnetic Testing (ET) « elektrimagnetlainetemeetod »

Visual Testing (VT) « visuaalne ülevaade »

Ultrasonic thickness measurements (UTM) « ultraheliline paksusmõõtmine »

 

Visuaalne kontroll (VT)

Visuaalne kontroll on mittepurustava kontrolli osa mis seisneb toodete visuaalsel vastavushindamisel. Visuaalne kontroll jaguneb kaheks otseseks ja kaudseks kontrolliks. Otsene visuaalne kontroll on kontroll, kus on tegemist katkestamata visuaalse kontaktiga kontrollija silma ja kontrollitava objekti vahel. Kaudne visuaalne kontroll on kontroll, kus on tegemist katkestatud visuaalse kontaktiga kontrollija silma ja kontrollitava objekti vahel, kontroll toimib kasutades abivahendeid nagu kiudkaamera jms. Siinkohal tuleb toonitada, et visuaalse kontrolli mõiste on mõneti laialivalguv, meie laboris on võimalik viia läbi visuaalkontrolli (visual testing VT) keevisliidete, valandite, masinaosade jms. kontrolliks

NB! Gaasikasutuskoolituse OÜ omab õigust koolitada ja sertifitseerida isikuid VT – 2 tasemele.

Visuaalse kontrolli teostamiseks spetsialist peab kasutama spetsiaalsed vahendid ja instrumendid. Gaasikasutuskoolituse OÜ pakub Teile kontrollimiseks VT – komplekt.

Visuaalse mittepurustava kontrolli komplekt

 • Joonlaud terasest 300 mm / Линейка стальная  300 мм 
 • Universaalne keevitaja näidis / Универсальный шаблон сварщика 
 • Suppler / Штангенциркуль 
 • Suurendusklaas mõõtmiseks / Лупа измерительная 
 • Mõõdulint / Рулетка 
 • Suurendusklaas / Лупа 
 • Metalli marker / Маркер по металлу 
 • Teleskoopiline peegel / Зеркало телескопическое
 • Paksu näidised / Набор щупов 
 • Raadiuste näidis / Шаблон радиусный 
 • Nurgas / Угольник 
 • Töörista kott / Сумка для инструмента  
 • Pass / Паспорт 
 • Kareduste näidised / Образцы шероховатости 
 • Universaalne keevitaja näidis WG2+ / Универсальный шаблон сварщика WG2+

NB! Küsige hinnapakkumist !

Kontakt isik: Dmitri Androsjuk, +372 53000964, dmitri.androsjuk@gkk.ee