Hinnakiri

Kinnitatud 01.07.2019.a.

Gaasikasutuskoolituse OÜ poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 01.07.2019.a.

Nr. KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind
(ilma km)
 Küttegaasi valdkond
1. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
2. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
3. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
4. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
5. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
6. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
7. Küttegaasipaigaldise käitaja 24 475 €
8. Vedelgaasipaigaldiste käitaja – LPG  (vahetaja, metallide lõikaja-keevitaja) 24 475 €
9. Küttegaasipaigaldise käitaja 16 275 €
10. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 275 €
11.
Gaasitööde projekteerimine 45 750 €
 Surveseadme valdkond
12. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
13. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
14. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
15. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 45 600 €
 Masina valdkond
16. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 120 €
17. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 275 €
18. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 475 €
19. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 24 475 €
20. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 275 €
Püsiliided
21. Mittepurustav kontroll NDT (visuaalne mõõtmise meetod) vastavalt EN ISO 9712 : 2012 (Industrial sector 2 (c, f, w, t, wp) – pre- and in-cervice testing which includes manufacturing) + surveseadme Euroopa Direktiiv (lisa maksumus) 45 1200 €
22. Plasttorustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 350 €
23. VIEGA süsteemide ehitamine 6 175 €
Muud
24. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 150 €
25. Tellingutel töötavate isikute ohutusnõuded 8 150 €
26. Koolitusetunnistuse dublikaat   50 €
!!! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinnat eeldab lähetuskulu !!!
 
Nr. ISIKUTE SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma km)
1. Gaasitöid tegev isik 100 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100 €
3. Surveseadme tööd tegev isik 100 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100 €
5. Masinatöid tegev isik 100 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 100 €
7. Isiku resertifitseerimine 100 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 50 €
9. Kordus pädevuseksam 75 €