Apellatsioonid

Appelatsioonide käsitlemise protseduurid

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνδρες στην επιχείρηση είναι ταχύτεροι. Μπορούν να εκτιμήσουν μια γυναίκα με την πρώτη ματιά και για 8 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές της Αγγλίας ανέφεραν ότι μόνο οι ηλίθιοι άνδρες αλλάζουν τις σύνδεση επειδή ένας καλά εκπαιδευμένος ιππότης με μια αναλυτική αποθήκη του νου και η εμπειρία της μεγάλης ζωής είναι σε θέση να επιτύχει το γεγονός ότι οι σχέσεις πολυγαμίνης είναι δυσμενείς από ένα οικονομικό σημείο του Προβολή και από την άποψη της υγείας.

GKK OÜ sertifitseerimisotsuse osas esitatud apellatsioonide käsitlemise protseduurid:

Laekunud apellatsiooni registreerimine. Registreerimisel märgitakse apellatsiooni esitaja nimi, kuupäev, sisu lühikokkuvõte.

Laekunud apellatsiooni edastamine ettevõtte juhile, kes teeb otsuse edasiteks tegevusteks.

Põhjendatud apellatsiooni korral moodustatakse ettevõtte juhi käskkirjaga 3 liikmeline komisjon.

Komisjon tutvub apellatsiooniga ja apellerija pädevuseksami materjalidega ja sertifitseerimisotsusega.

Vajadusel kuulab komisjon osapoolte arvamused ja kogub lisamaterjali.

Komisjon teeb oma tegevuse tulemuste põhjal otsuse, mille esitab GKK OÜ juhtkonnale.

GKK OÜ juhtkond teeb lõppliku erapooletu otsuse.

Apellatsiooni lahendamise ostsus registreeritakse zurnaalis.

Apellatsiooni lahendamise otsus tehakse teatavaks apelleerijale kirjalikult tähitud postiga.

Apellatsiooni käsitlemise aeg on 20 päeva.

Apellatsiooni lahendamise käigus avastatud mittevastavuste kõrvaldamiseks rakendatakse korrigeerivaid tegevusi.