Kaebused

Kaebuste käsitlemise protseduurid

Käsitlemisele kuuluvad ainult kirjalikult esitatud kaebused:

Kaebuste registeerimine zurnaalis. Registreerimisel märgitakse kaebuse laekumise kuupäev, kaebaja nimi, lühike sisu kokkuvõte, kaebuse lahendamiseks määratud isik, otsus ja vastuse kuupäev.

Kaebuse edastamine GKK OÜ juhtkonnale.

GKK OÜ juht määrab oma käskkirjaga erapooletu isiku, kes viib läbi kaebuse uurimise.

Kuulatakse ära osapoolte arvamused

Kogutakse lisainformatsiooni

Kaebust lahendav erapooletu isik teeb dokumentide põhjal otsuse, millise kinnitab GKK OÜ juhtkond.

Kaebuse lahendamise otsus registreeritakse zurnaalis ja teatatakse kaebajale kirjalikult tähitud postiga.

Juhul, kui kaebus on esitatud GKK OÜ poolt sertifitseeritud isiku osas, saadetakse see kaebus ka isikule, kelle osas kabus on esitatud.

Juhul, kui kaebus on põhjendatud, teeb GKK OÜ juhtkond põhjalikku uuringu tekkinud põhjustest ja vajadusel rakendab asjakohaseid parandusi ja korrigeerivaid tegevusi puuduste kõrvaldamiseks.

Kaebuse lahendamise tähtaeg on 20 päeva alates kaebuse laekumisest.