Hinnakiri

KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind alates 01.12.22.a.
(ilma käibemaksuta)
Küttegaasi valdkond
1. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 525 €
2. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 525 €
3. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 32 600 €
4. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 350 €
5. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 350 €
6. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 395 €
7. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 8 175 €
8. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 24 525 €
9. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 24 525 €
10. Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 32 600 €
11. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 16 350 €
12. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 350 €
13. Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 395 €
Surveseadme valdkond
14. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 525 €
15. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 350 €
16. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 175 €
17. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 50 795 €
Masina valdkond
18. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 525 €
19. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 350 €
20. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 175 €
21. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 24 525 €
22. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 350 €
Püsiliited
23. Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 50 1250 €
24. Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 (resertifitseerimiseks) 20 800 €
25. Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 50 1250 €
26. Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 (resertifitseerimiseks)  20 800 €
27. PE torustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 525 €
28. VIEGA süsteemide ehitamine 8 195 €
Muud
28. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 195 €
29. Koolitustunnistuse dublikaat 65 €
NB! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinna eeldab lähetuskulu
PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma käibemaksuta)
1. Gaasitöid tegev isik 100 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100 €
3. Surveseadmetöid tegev isik 100 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100 €
5. Masinatöid tegev isik 100 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 100 €
7. Kordus pädevuseksam 80 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 65 €