Hinnakiri

Gaasikasutuskoolituse OÜ poolt osutatavate teenuste hinnakiri alates 01.09.2020.a.

Nr. KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind
 Küttegaasi valdkond
1. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8  150 €
2. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 150 €
3. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 295 €
4. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 295 €
5. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 495 €
6. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 495 €
7. Küttegaasipaigaldise käitaja 24 495 €
8. Vedelgaasipaigaldiste käitaja – LPG  (vahetaja, metallide lõikaja-keevitaja) 24 495 €
9. Küttegaasipaigaldise käitaja 16 295 €
10. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 295 €
11.
Gaasitööde projekteerimine 45 750 €
 Surveseadme valdkond
12. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 150 €
13. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 295 €
14. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 495 €
15. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 40
650 €
16. Soojusseadme (koos küttegaasipaigaldise) käitaja (katlaoperaator) 45 750 €
 Masina valdkond
17. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 150 €
18. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 295 €
19. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 495 €
20. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 24 495 €
21. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 295 €
Püsiliided
22. Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 45 1200 €
23. Kapilaarne mittepurustav kontroll, PT- tase 2 45 1200 €
24. Plasttorustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 495 €
25. VIEGA süsteemide ehitamine 6 195 €
Muud
26. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 150 €
27. Tellingutel töötavate isikute ohutusnõuded 8 150 €
28. Koolitusetunnistuse dublikaat   50 €
!!! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinnat eeldab lähetuskulu !!!
 
Nr. ISIKUTE SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma km)
1. Gaasitöid tegev isik 100 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100 €
3. Surveseadme tööd tegev isik 100 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100 €
5. Masinatöid tegev isik 100 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 100 €
7. Isiku resertifitseerimine 100 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 50 €
9. Kordus pädevuseksam 75 €