Hinnakiri

Nr.              KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv Hind, euro, ilma käibemaksuta
KÜTTEGAASI VALDKOND
1 Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 8 150
2 Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 150
3 Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 8 150
4 Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 350
5 Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 300
6 Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 300
7 Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 30 575
8 Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 500
9 Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 500
10 Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 30 575
11 Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 24 500
12 Vedelgaasipaigaldiste käitaja 24 500
13 Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 350
14 Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 16 300
15 Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 300
16 Gaasitööde projekteerimine 45 750
SURVESEADME VALDKOND
17 Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 150
18 Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 300
19 Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 500
20 Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 45 750
MASINA VALDKOND
21 Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 150
22 Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 300
23 Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 500
24 Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 24 500
25 Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 300
PÜSILIITED
26 Mittepurustav kontroll, VT-tase 2 45 1200
27 Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 45 1200
28 PE torustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 500
29 VIEGA süsteemide ehitamine 6 195
MUUD
30 Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 150
31 Tellingutel töötavate isikute ohutusnõuded 8 150
32 Koolitustunnistuse dublikaat 50
Nr. PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind, euro, ilma käibemaksuta
1. Gaasitöid tegev isik 100
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100
3. Surveseadmetöid tegev isik 100
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100
5. Masinatöid tegev isik 100
6. Masina kasutamise järelevaataja 100
7. Pädevustunnistuse dublikaat 50
8. Kordus pädevuseksam

75

NB!    Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinnat eeldab lähetuskulu