Hinnakiri

KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind alates 01.01.24.a.
(ilma käibemaksuta)
Küttegaasi valdkond
1. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 26 575 €
2. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 26 575 €
3. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 32 675 €
4. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 375 €
5. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 375 €
6. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 425 €
7. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 8 195 €
8. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 26 575 €
9. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 26 575 €
10. Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 32 675 €
11. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 16 375 €
12. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 375 €
13. Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 425 €
Surveseadme valdkond
14. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 26 575 €
15. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 375 €
16. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 195 €
17. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 50 795 €
Masina valdkond
18. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 26 575 €
19. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 375 €
20. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 195 €
21. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 26 575 €
22. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 375 €
Püsiliited
23. Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 50 1300 €
24. Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 (resertifitseerimiseks) 20 850 €
25. Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 50 1300 €
26. Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 (resertifitseerimiseks)  20 850 €
27. PED 2014/68/EL 0 350 €
28. PE torustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 395 €
29. VIEGA süsteemide ehitamine 8 195 €
Muud
30. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 195 €
31. Koolitustunnistuse dublikaat 70 €
NB! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinna eeldab lähetuskulu
NB! Koolitus toimub kui koolitusele on üldjuhul registreerunud vähemalt 8 inimest.
PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma käibemaksuta)
1. Gaasitöid tegev isik 115 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 115 €
3. Surveseadmetöid tegev isik 115 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 115 €
5. Masinatöid tegev isik 115 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 115 €
7. Kordus pädevuseksam 115 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 70 €