Hinnakiri

KOOLITUSE NIMETUS Tundide arv
Hind
(ilma käibemaksuta)
Küttegaasi valdkond
1. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 500 €
2. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 24 500 €
3. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 32 575 €
4. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 300 €
5. Vedelgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid 16 300 €
6. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 350 €
7. Küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 8 150 €
8. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 24 500 €
9. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 24 500 €
10. Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 32 575 €
11. Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise käitaja 16 300 €
12. Vedelgaasipaigaldiste käitaja 16 300 €
13. Küttegaasipaigaldise käitaja (maa-, bio-, tööstus-, vedelgaas) 20 350 €
Surveseadme valdkond
14. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 24 500 €
15. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 16 300 €
16. Surveseadme kasutamise ja surveseadmetööde tegemise tehnilised normid 8 150
17. Soojusseadmete käitaja (katlaoperaator) 50 750 €
Masina valdkond
18. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 24 500 €
19. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 16 300 €
20. Masina kasutamise ja masinatööde tegemise tehnilised normid 8 150 €
21. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 24 500 €
22. Masina käitaja (kraanajuht, telferist-troppija) 16 300 €
Püsiliited
23. Visuaalne mittepurustav kontroll, VT-tase 2 50 1200 €
24. Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT-tase 2 50 1200 €
25. PE torustike ehitamine (teoreetiline ja praktiline õppus) 16 500 €
26. VIEGA süsteemide ehitamine 8 195 €
Muud
27. Tuletööde tuleohutuse nõuded 8 150 €
28. Koolitustunnistuse dublikaat 50 €
NB! Koolituse läbiviimine väljaspool Tallinna eeldab lähetuskulu
PERSONALI SERTIFITSEERIMINE JA RESERTIFITSEERIMINE Hind (ilma käibemaksuta)
1. Gaasitöid tegev isik 100 €
2. Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja 100 €
3. Surveseadmetöid tegev isik 100 €
4. Surveseadme kasutamise järelevaataja 100 €
5. Masinatöid tegev isik 100 €
6. Masina kasutamise järelevaataja 100 €
7. Kordus pädevuseksam 75 €
8. Pädevustunnistuse dublikaat 50 €