Firma tutvustus

 

Tutvustus Gaasikasutuskoolitusega !

Gaasikasutuskoolituse OÜ on 1998. aastal loodud   koolitusettevõte ning alates 2003.aastast samuti isikute sertifitseerimisasutus.

Gaasikasutuskoolituse OÜ, kui isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegutseb vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 esitatud isikute sertifitseerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.

Teostame järgnevate isikute sertifitseerimist:

– surveseadme-, gaasi- või masinatöid tegevad isikud;

– surveseadme, gaasipaigaldise või masina kasutamise järelevaatajad.

Gaasikasutuskoolituse OÜ korraldab täienduskoolitust tehnikavaldkonnas (gaasi, surveseadme ja masina valdkonnas) vastavalt Seadme ohutuse seadusele. Õppekeeled on eesti ja vene keel, õppeklassid asuvad Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Gaasikasutuskoolituse OÜ koolitajate ja administratiivne meeskond on saanud klientidelt suurepärast tagasisidet. Vastavalt  2016 aasta tulemustele Gaasikasutuskoolituse OÜ võtis 4 koha 20-st ettevõttest, kes tegelevad täienuskoolitusega.

Gaasikasutuskoolituse OÜ pakub veel mittepurustava kontrolli koolitust ja sertifitseerimist koos järgneva UKASe akrediteeritud Moskvas “Testimine ja diagnostika” Teaduslik-Koolituskeskusega.

Alates 2016 Gaasikasutuskoolituse OÜ on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks täienduskoolituse ja personali sertifitseerimise osas.

Samuti Gaasikasutuskoolituse OÜ on Eesti Gaasiliidu liige.

Oma tegevuses kasutab Gaasikasutuskoolituse OÜ 25 kvalifitseeritud õppejõudu, kelle seas on palju uusi noori spetsialiste. Hetkel ettevõtte koolitas ja serifitseeris rohkem kui 7000 inimest.

Soovime olla meie klientidele kindlaks ning pikaajaliseks partneriks. Meie klientideks on nii avaliku sektori organisatsioonid kui äriettevõtted, samuti üksikisikud Eestist, Lätist, Venemaalt, Soomest ja Poolast.

 TULGE ÕPPIMA !