50t_Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT- tase 2_ÕPPT-50

Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT- tase 2 õppekava

Õppekava nimetus Kapilaarne mittepurustav kontroll (penetrantkatse), PT- tase 2 (50 tundi)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm

 

  • Mittepurustava kontrolli valdkonnas töötavad spetsialistid
  • Gaasi, – surveseadme – ja masinatöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud.
  • Keevitustehnika ja kvaliteedikontrolli personal.
  • Metalltööstuse spetsialistid
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli ja kontrollijuhendi.
Hind (KM-ta) 1300 euro
Õppe kogumaht 40 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min), 10 ak. t iseseisev töö (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu Õppekava ja õppetingimused vastavad CEN ISO/TS 25107 ja CEN ISO/TS 25108 nõuetele.

  1. Tutvumine standardite nõuetega:   EN ISO 9712, EN ISO 6520-1, EN ISO 5817, EN ISO 17635, EN ISO 3452-1, EN ISO 3452-2 , EN ISO 3452-3, EN ISO 3452-4, EN ISO 3452-5, EN ISO 3452-6, EN ISO 23277, EN ISO 3059, EN 1371-1, EN 1371-2, EN 10228, ISO 4987 – 8 tundi.
  2. Kapilaarse mõõtmise kontroll: mõisted, meetodi füüsikalised põhimõtted, kasutamise alad, juhtelemendid – 4 tundi.
  3. Testimise (kontrolli läbiviimise) näided, kontrolli ettevalmistuse ja katsetamise kord. Varustus. Kapilaarmeetodi kasutamine. PT-töödel ohutusnõuded – 8 tundi.
  4. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid) – 4 tundi..
  5. Praktiline osa:kapilaarse mittepurustava kontrolli ettevalmistamine ja läbiviimine näidisel – 2 tundi..
  6. Praktiline osa: kontrolli tulemuste vormistamine, instruktsiooni koostamine, protokolli koostamine, hindamine – 14 tundi..
Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Ehitajate tee 114 – 20 ja Kopli 96-20 Tallinn ja Jaama tn. 14 – 207, Jõhvi. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor, teler ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele tasuta lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Teooriaosa on võimalik läbiviia veebikeskkonnas Zoom.

Õppematerjalide loend Koolitus klassis – konspekt ja standardid paberkujul, keevitusõmbluse näidised, mõõteristad, šabloonid, endoskoop, penetrant, puhastusvedelik, ilmuti.
Koolitus veebikeskonnas – digiõppematerjalid ja standarte saadetakse e-posti teel.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid hinnatakse. Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides ning on sooritatud eksam. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku eksamiga. Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui kirjaliku eksami küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses.
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele. Tõendi alusel võib taotleda  rahvusvaheline PT- tase – 2 sertifikaadi saamiseks.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 14 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 13 aastat.