Resertifitseerimise protseduurid

Resertifitseerimise protseduurid

Pädevustunnistuse kehtivuse lõppedes on sertifitseeritud isikul õigus tõendada oma jätkuvat kompetentsus.

Resertifitseerimist taotlev sertifitseeritud isik esitab enne sertifitseeringu tähtaja möödumist vastavasisulise taotluse.

Taotlus resertifitseerimiseks sisaldab:

 • ees – ja perekonnanimi
 • isikukood või sünniaeg
 • elukoha aadress, telefoni number ja muud kontaktandmed
 • millist resertifitseerimist taotletakse
 • eelneva pädevustunnistuse number ja väljastamise kuupäev

Taotlusele lisatakse:

 • eelnev pädevustunnistus
 • täiendkoolituse tunnistuse ärakiri
 • kompetentsust tõendavad dokumendid

Sertifitseeritud isiku pädevuse resertifitseerimiseks ja tõendamiseks peab taotleja sooritama uue pädevuseksami:

 • täies mahus, nagu esmakordsel sertifitseerimisel

Vähendatud mahus, mille eeltingimuseks on:

 • pädevustunnistusel märgitud pädevuse ulatus ei laiene;
 • läbitud täiendkoolitus eelneva 3 aasta jooksul 6 tundi (kasutamise järelevaataja) ja 12 akadeemilist tundi (tööd tegev isik);
 • tõendusdokumendid sertifitseeritud valdkonna erialase koolituse kohta;
 • kui sertifitseeritud isik resertifitseerib oma pädevust teist või kolmandat korda;
 • vähemalt 10 aastane tööstaaz taotleva pädevuse osas;
 • osalemine täiendkoolitusel lektorina.

Pädevuseksami edukal sooritamisel tehakse erapooletu sertifitseerimise eest vastutava isiku poolt resertifitseerimise otsus  ja vormistatakse resertifitseerimine uuel pädevustunnistuse blanketil uue numbriga.

Pädevustunnistusele märgitakse, et tegemist on uue resertifitseeringuga.

Sõlmitakse uus pädevustunnistuse kasutamise leping

Kehtivusaja ületanud sertifitseeringut ei resertifitseerita. Uue sertifitseeringu saamiseks tuleb läbida pädevuseksam üldistel alustel vastavalt sertifitseerimisskeemile.