Konfidentsiaalsuse tagamine

Konfidentsiaalsuse tagamise deklaratsioon

Kõik pädevuseksami materjalid on rangelt konfidentsiaalsed.

Need ei kuulu avalikustamisele ja asuvad kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas.

Kõik pädevuseksami materjalid on kaitstud ja neid kasutatakse sertifitseerimisega seotud pädevuseksamil.

Materjalide kasutamine teistel eesmärkidel (kopeerimine, levitamine, publikatsioon) on lubatud ainult tulenevalt õigusaktidest ja taotleja, kandidaadi ja sertifitseeritud isiku kirjalikul loal.

Sertifitseerimisprotsessis osalev personal hoiab konfidentsiaalsena informatsiooni, mille nad on saanud taotlejalt, kandidaadilt ja sertifitseeritud isikult ja mitte seda avaldama kolmandatele isikutele.

Pädevuseksamil osalev personal allkirjastab konfidentsiaalsuse lepingu iga pädevuseksami eel ja kohustub säilitama eksamimaterjalide konfidentsiaalsust ja tagama eksamimaterjalide kaitstust.

Pädevuseksami materjalide konfidentsiaalsus on tagatud nii põhipersonali, kui ka väljast tellitavate ekspertide ja eksamineerijate poolt.

Pädevuseksami materjalid on kehtivad 5 aastat ja neid säilitatakse peale tähtaja möödumist 10 aastat.