6t_VIEGA süsteemide ehitamine_ÕV-6

  Õppekava  

Õppekava nimetus  VIEGA süsteemide ehitamine (ÕV-6)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
 • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
 • Isikud, kes alustab tegelema gaasiga ja gaasiseadmetega
 • Surveseadmetöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
 • Surveseadmetööde teostajad, keskkonna tehnika lukkseppad.
 • Kaugkütte- ja joogiveesüsteemide ehitajad
  Küttegaasi süsteemide ehitajad
  Sprinklersüsteemide ehitajad
  Diiselkütuse süsteemide ehitajad
  Hüdrosüsteemide ehitajad
 • Teised teemast huvitatud isikud
Õpiväljundid Koolitusel osaleja tunneb kehtivat valdkonna seadusandlust. Koolitusel osaleja teab nõudeid VIEGA liitmikute ehitamisele, projekteerimisele ja press liitmikute valmistamisele.

Koolitusel osaleja oskab praktilitselt kasutada VIEGA tehase tööristad ja abivahendid. Oskab praktiliselt valmistada Viega pressliitmikuid ja kontrollida oma töö kvaliteedi.

Hind (ilma KM-ta)  195 euro
Õppe kogumaht 6 ak.t auditoorset tööd (1 ak.t=45min)
Õppe sisu  Nõuded püsiliidete valmistamiseks Eestis. VIEGA tehase ajalugu, tootmise ja toodete ülevaade.  Nõuded VIEGA süsteemide ehitamisele ja projekteerimisele. Profipress ja Profipress G süsteemide ülevaade. Megapress ja Megapress G süsteemide ülevaade. Praktiline töö, erinevate süsteemide liitmikute valmistamine, tööristade ülevaade ja kasutamine.
Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114-20, Kopli 96-20  ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207.

Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega jne. Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele.Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul, VIEGA fiitingud, press tööristad ja lisandid.
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata.
Väljastatavad dokumendid VIEGA tehase sertifikaat
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtab osa üks lektor. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat. 

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.