Visuaalne mittepurustav kontroll

Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 õppekava

 

Õppekava nimetus Visuaalne mittepurustav kontroll, VT- tase 2 (ÕK-45)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm

 

  • Mittepurustava kontrolli valdkonnas töötavad spetsialistid
  • Gaasi, – surveseadme – ja masinatöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud, kes on püsiliidete teostamise vastutav isik.
  • Keevitustehnika ja kvaliteedikontrolli personal
Õpiväljundid
Koolitusel osaleja tunneb kõik keevitusõmbluste defekte, teab ja oskab kasutada vastava meetodi standarte ja normatiivseid dokumente, oskab vormistada õmbluse kontrolli protokolli. Koolitusel osaleja on valmis ja omab õigust osaleda VT tase 2 pädevuseksamil vastavalt standardile EN ISO 9712 ja 2014/68/EU
Hind (ilma KM-ta) 1200 euro
Õppe kogumaht  45t auditoorset tööd (1 ak.t = 45 min)
Õppe sisu

1. Tutvumine standardite nõuetega:

EN ISO 9712, EN 13018, EN ISO 1763, ISO 17635, EN ISO 5817, EN ISO 10042, EN ISO 6520-1, EN 1330-10, EN 13927, ISO 11971

2. Visuaalse mõõtmise kontroll: mõisted, defektide avastamine, abivahendid ja seadmed, keevitamise ühenduse defektide tüübid, hindamine, šablooniga ja teiste mõõtevahenditega töötamise põhimõte.

3. Kujuvalude defektid ja survetöötluste defektid, paigaldamine kõrvalekalded keevisliidetes, defektide informatsioon tingitud tootmistehnoloogiaga. Valgustuse nõuded. Käitlemise protseduur, tehniline ülesanne, instruktsioon, protokoll.

4. Optika. Silma optilised omadused. Valgustehnika. Optilised süsteemid. Lineaarse ja nurgelise mõõtmise alused.

5. Metallurgia ja kuumtöötlemise alused.

6. Dokumentatsioonide vormistamise nõuded (instruktsioonid, protokollid)

7. Praktiline osa:

– Töö endoskoobi abil, šabloonidega ja teiste mõõtmise seadmetega näidisel ;

– Otsese visuaalse kontrolli läbiviimine näidisel, kontrolli tulemuste vormistamine, protokolli koostamine, instruktsiooni koostamine, hindamine.

Õppekeskkonna kirjeldus

GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114-20 ja  Tallinn, Kopli tn 96-20 ning Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud seadme näidisega, skeemide maketidega, püsiliidete näidisega, visuaalse kontrolli teostamise varustusega jne.

Lõunapauside ajal koolitusel osalejatele pakutakse lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjalide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Kirjalik eksam
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele ja rahvusvaheline VT-2 kontorllija sertifikaat.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Sergei Povarenkov – Leningraadi Polütehnilone instituut, soojusenergeetika eriala. Omab pädevused gaasi, surveseadmete ja masina valdkonnades. Endine Viru RMT OÜ, Eesti Energia AS seadmete spetsialist. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-2, MT-2, PT-2. Staaz lektorina 10 aastat.

German Belov – rahvusvaheline keevituse insener. TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labori juhataja. Omab mittepurustava kontrolli sertifikaadid VT-3, PT-2, MT-2, UT-2. Staaz lektorina 9 aastat.