12t_Gaasiseadmete hooldamine_ÕGH-12

 

Õppekava nimetus Gaasiseadmete hooldamine (ÕGH-12)
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Koolituse sihtrühm
  • Gaasitöid tegeva isiku pädevustunnistuse omanikud
  • Teised teemast huvitatud isikud
Eesmärk ja Õpiväljundid Koolitusel osaleja omandab praktilise töö käigus gaasiseadmete tööks ja remondiks vajalikud teadmised. Koolitusel osaleja tunneb kehtivat (muudatused alates 01.11.2019) küttegaasi valdkonna seadusandlust.

Koolitusel osaleja teab gaasiseadmete seadist, nõudeid gaasiseadme hooldamisele, paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele.

Hind (ilma KM-ta) 225 euro
Õppe kogumaht  12 ak.t  (1 ak.t = 45 min), millest 6 tundi on auditoorne töö ning 6 tundi praktika koolikeskkonnas, iseseisvat tööd ei ole.
Õppe sisu
Seadme ohutuse seadus ja küttegaasi valdkonna rakendusmäärused (kehtib alates 01.11.2019).

Ohutus küttegaasi kasutamisel. Gaasiseadmete seadise ja hooldustingimuste tutvustamine (gaasipliitide seadis, tööpõhimõte ja remont, veesoojendite ja kütteseadmete liigitus, seadis, töötamise põhimõte ja remont, ohutusseadmete seadis ja kasutamine)

Gaasiseadmete paigaldamise tehnilised tingimused. Nõuded ventilatsiooni ja suitsukäikudele. Andurite liigid, nende paigaldamise nõuded.

Praktiline töö – gaasiseadmete seadistamine ja hooldus.

Õppekeskkonna kirjeldus GKK OÜ koolituskeskuse õpperuumid asuvad Tallinn, Ehitajate tee 114-20,Tallinn, Kopli 96-20  ja Jõhvi linn, Jaama tn. 14 – 207. Õpperuumides on täiskasvanute koolituseks sobilik mööbel (õppelauad ja toolid kuni 20-le osalejale + töölaud ja tool lektorile). Kõik õppeklassid on varustatud kaasaegse õppetehnikaga: arvuti ja data-videoprojektor ja markertahvel seinal. Õppeklass on varustatud gaasiseadmete näidistega, skeemide maketidega, püsiliidete näidistega jne.

Lõunapauside ajal pakutakse koolitusel osalejatele lõunasöök, joogivett ning kohvi ja teed koos suhkruga, tagatud on WC kasutamine ja kätepesu võimalus.

Kõik meie koolitusruumid on remonditud ja vastavad töötervishoiu, tuleohutuse ja tööohutuse nõuetele. Õppeklassid on avarad ja kergesti õhutatavad.

Õppematerjilide loend Koolituse konspekt paberkujul
Hindamismeetodid ja kriteeriumid Õpiväljundeid ei hinnata
Väljastatavad dokumendid Tõend koolitusel osalemise kohta vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.
Koolitaja nimi ja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus Antud nimekirjast võtavad osa kaks või rohkem lektorit. Gaasikasutuskoolituse OÜ garanteerib, et lektori asendamise tõttu koolituse kvaliteed ei muutu.

Paavo Hansson – GKK OÜ küttegaasi, surveseadmete ja masinate spetsialist ja õppejõud. Endine Eesti Gaas AS juhtimiskeskuse ja õppekombinaati spetsialist. Omab mehhaanika inseneri eriala ja staaž lektorina 27 aaastat.

Juri Maksimov –  Jum Connect OÜ peaspetsialist.  On lõpetanud Tallinna Polütehnikum, energeetika osakonna.  Omab pädevus surveseadmete ja gaasi valdkonnades.  Staaz lektorina 5 aastat.

Matti Linamäe – omab keskeriharidust gaasimajanduse ja tööstuselektroonika valdkonnas. Endine Propaan AS tehnika direktor. Omab pädevus surveseadme, gaasi ja masina valdkonnas. Staaz lektorina  12 aastat.

Roman Bogdanovitš – omab kõrgharidust (TTÜ mehhaanika Teaduskond Soojustehnika eriala).  AS Gaasivõrk juhatuse esimees, vastutus alad: üldine juhtimine, finantsjuhtimine, maahaldus ja juriidilised küsimused, metroloogia, võrgu opereerimine, surumaagaasi tankla keti arendamine Eestis, surumaagaasi tanklate hoolduse korraldamine.Endine AS Eesti Gaas regiooni juht, endine AS EG Võrguteenus regiooni juht, arendusdirektor. Staaž lektorina  10 aastat.

umaagaasi tanklate hoolduse korraldamine.Endine AS Eesti Gaas regiooni juht, endine AS EG Võrguteenus regiooni juht, arendusdirektor. Staaž lektorina  10 aastat.

Aleksandr Šablinski – omab kõrgharidust, doktorikraad – eriala Soojustehnika, magistrikraad – eriala Tehnikaõpetaja. AS Utilitas Tallinn arendusjuht. Endine VKG Soojus AS juhatuse liige, TTÜ Virumaa Kolledz õppejõud, AS Eesti Energia koostootmise käidu- ja tehnikajuht. Volitatud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 8. Staaž lektorina  5 aastat.