Maa-, bio-, tööstusgaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid (8 tundi)